top of page

אלו המקצועות שהתלמידים שלכם חייבים ללמוד

ראיון מתוך כתבה של רשת (27.4.2017)


גילי רומן, מנהל בית הספר הבינלאומי בכפר הירוק EMIS מציע לפתח מיומנויות חשיבה אצל התלמידים דרך שיעורים אינטראקטיביים:


אוריינות טכנולוגית - איך לאסוף ולנתח מידע, ולדעת שהמידע אמין. "פעם הלכנו לספרייה, מקום יחסית אמין ופתחנו אנציקלופדיה, המון השתנה. כל הזמן הילדים נתקלים במידע ואנחנו חושבים שהם יודעים איך לחפש ומה לעשות איתו. לימוד מיומנות כזו תתאים להכל: היא תקפה להיסטוריה כמו שהיא תקפה לכימיה". מסביר רומן


הכרת האחר – המורה עובר עם התלמידים תהליך בו יש הרבה מקום עבורם לבחור חומר. הוא מסביר לתלמידים שברצונו ללמד עקרונות, ומפנה אליהם את השאלות: "איך תרצו ללמוד? מה זה אחר בשבילכם? לאילו קבוצות תרצו להיחשף?" והקורס נבנה תוך כדי בהתאם. "קורסים ללא סילבוס נשמעים בעולם האקדמי דבר נורא אבל הם דבר מבורך" טוען רומן.


התיאוריה של הידע – פיתוח חשיבה ביקורתית ומיומנויות חשיבה. התלמידים נשאלים איך הם יודעים דברים, ובקורס יעברו איתם על כל הדרכים: דרך היגיון, דמיון, רגשות וחושים. נשאלות שאלות כמו מה ההבדל בין ידע היסטורי, מדעי ואישי? כתוצאה מכך, התלמידים חושבים על החשיבה שלהם.

Comments


bottom of page