top of page

כולי היפרית עכשיו

פורסם בפייסבוק ב24.5.2014


האם מבחן מפמ"ר (מבחן ארצי באזרחות) יכול להסתיים באנדרנלין גבוה?


השנה המבחן הארצי באזרחות לכיתות ט' היה רשות בבית הספר שלי, אך עדיין ביקשו שאבצע אותו עם התלמידים. האמת, לא הייתה לי התנגדות. יש משהו חיובי בלבחון איפה אנחנו נמצאים ביחס למצופה מכל בתי הספר ולראות שלמדנו. מה שכן מפריע לי זה לעשות עוד מבחן עתיר לחץ אישי, שמעודד שינון קצר טווח ומענה די שחוק.


אז עשינו מבחן קבוצתי-תחרותי.


לא ביקשתי שילמדו לפני והרשתי להגיע עם דפי עזר. עבודת כיתה קראנו לזה, שם מרגיע למשימה ממש לא רגועה. מרגע שנכנסו לכיתה הסטופר החל לרוץ. חלוקת הכיתה לשישיות עבודה. המבחן התחיל- חמש עד עשר דקות לכל שאלה בקבוצה, מתן מענה בע"פ וקבלת ציון מיידי על הלוח, שאלות אמריקאיות בסבב מהיר של דקה. היה לחץ מסוג אחר לגמרי.

לחץ של עזרה, לחץ לשתף את כולם (שלא יירד ניקוד), ויכוחים על זכויות אדם, על ניסוח, על ההבדל בין שלטון העם לשלטון החוק, לחץ שגרם ללכידות ולהנאה. אפילו היה מצחיק. וחשוב מזה, הייתה למידה. למידה של שנה שבזכותה קלטו את השאלות והצליחו להגיע לתשובות על סמך הבנה שנצברה לאורך זמן ולא רק לקראת המבחן. לפחות לעניות דעתי.


זה לא סיפור גדול, אני יודע. אבל עבורי ועבור התלמידים זה שינוי מרענן.

Comments


bottom of page