שלוש הערות על חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי

פורסם בפייסבוק ב12.8.2018במבט גלובלי- חוק הלאום אינו בשורה מיוחדת בעולם של מדינות לאום. החוק מעגן את הביטויים הלאומיים היהודיים בישראל ובכך דואג לביטוי של הזהות הלאומית של העם היהודי במדינה היחידה שיש לו בעולם. איני רואה סיבה מדוע הדבר לא יהיה לגיטימי וראוי, אלא אם כן מישהו חושב כי אין עם יהודי, או שזהו לאום מיוחד שלא זכאי למימוש הזכות להגדרה עצמית במדינה ריבונית או שהוא זכאי לכך אך לא במקום הזה (אפשר להתווכח על כל אחת מהטענות הללו, אך אני מעדיף להימנע מכך כי זה באמת כל כך 1947). אני מבין את השאיפה של המיעוטים גם כן לממש את זהותם הלאומית בישראל, מיעוטים לאומיים רבים ברחבי העולם מעוניינים בכך, אך שאיפה לגיטימית אין משמעה שיש הכרח לקבלה. ישראל יכולה, כפי שמתקיים במקומות כה רבים בעולם, להיות מדינת לאום בה רוב אזרחיה נהנים ממימוש של זהותם הלאומית תוך שהיא מקיימת שוויון זכויות אזרחי גם למיעוטים בתוכה אשר לא זוכים לביטוי לאומי.


במבט פנימי- חוק הלאום אינו פועל בחלל ריק, הוא מגיע בתוך הקשר. ההקשר הוא רצון להחליש את מעמדם של חוקי יסוד קודמים שעיגנו זכויות אדם ואזרח מסוימות. שאיפת המחוקק היא ברורה ולא מוסתרת. זוהי הסיבה שלא הכרזת העצמאות ולא הביטוי ״מדינה יהודית ודמוקרטית״ מופיעים בה (בניגוד, למשל, לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו). זו גם הסיבה בה נבלם כל ניסיון לשלב בחוק כל סעיף הנוגע לשוויון אזרחי. הניסיון הבוטה להחליש את מעמדם של אזרחי ישראל הלא יהודים הופך את החוק למסוכן. הסעיף בחוק המעודד התיישבות יהודית נותן לנו הצצה לאפשרויות היישומיות המטרידות הגלומות בחוק. הדרת מיעוטים על רקע הלאום שלהם לא יכולה להיות לגיטימית, לא ניתן לקבל אותה ועל כן אסור לעבור על החקיקה הזו בשתיקה.


בהקשר הפלסטיני- באופן ״מפתיע״ התומכים הנלהבים בחוק בשם הזכות להגדרה עצמית הם הראשונים לטעון כי לפלסטינים אין זכות למדינת לאום משלהם. אני מתקשה לראות כיצד ניתן ללחום למען מדינת הלאום היהודית שלנו (שאגב, תזכורת קטנה, כבר קיימת 70 שנים) ולטעון כי מדינת הלאום הפלסטינית אינה דבר לגיטימי וראוי, אלא אם כן מישהו חושב כי אין עם פלסטיני, או שזהו לאום מיוחד שלא זכאי למימוש הזכות להגדרה עצמית במדינה ריבונית או שהוא זכאי לכך אך לא במקום הזה (אפשר להתווכח על כל אחת מהטענות הללו, אך אני מעדיף להימנע מכך כי זה באמת כל כך 1947). אפשר לטעון כי יש קשיים ביטחוניים או דיפלומטיים בהקמת מדינה פלסטינית ברגע זה, אך מבחינה עקרונית חוק הלאום של העם היהודי מדגיש בפשטות את הלגיטמיות ויותר מכך את הצורך בהקמת מדינת לאום לעם הפלסטיני וכל דבר אחר הוא, בעיניי, צביעות לשמה.