top of page

גילי רומן

באתר זה מאוגדים מעל 100 טקטסים אותם פירסמתי לאורך השנים האחרונות. הטקסטים הצטברו במהלך העשייה החינוכית שלי והם מביעים שלל נקודות מבט הנובעות מהתנסויות מגוונות.  

עם פרוץ המחאה החברתית ב2011 הצטרפתי לקבוצת נשות ואנשי חינוך ששמו כמטרה לשנות את החינוך בישראל. פעלנו לקדם שיח חינוכי בישראל ורפורמות במערכת (בראשן חיזוק משמעותי של המורות והמורים בבתי הספר). במקביל לפעילות ציבורית זו, הקמתי וניהלתי את המרכז ליזמות בחינוך בת-ים. 

 

בתקופה זו התחלתי לשייף את המחשבות החינוכית שלי מתוך המפגש עם השטח ודרך תהליכי שיתוף ציבור שהייתי חלק מהובלתם. העמקתי בתחום מדיניות החינוך דרך למידת עמיתים ומפגשים עם מומחים וקידמתי עשייה פרלמנטרית על ידי הקמת לובי החינוך בכנסת. אלו היו הימים בהם פירסמתי לראשונה טורי דעה בתחום שרובם מופיעים באתר זה. 

כיוון שההשפעה על חינוך מ"בחוץ" לא הספיקה לי, ביקשתי להתנסות בעבודה בבית ספר. וכך, במקביל לעבודת הניהול של מרכז היזמות הייתי למורה מחליף, ואחר כך גם מחנך כיתה, כממלא מקום בכפר הירוק. הדרך משם לעבודה כמורה מן המנין כבר הייתה קצרה. התאהבתי במקום, באנשים ובמקצוע. החלטתי לעבוד על שינוי גם מבחוץ וגם מבפנים.

במהלך שנותיי כמורה בכפר חינכתי שלוש כיתות שונות ולימדתי מגוון מקצועות (אזרחות, היסטוריה, הכרת האחר, חשיבה המצאתית). לאחר שנה כמורה במשרה מלאה זכיתי להיכנס לתפקיד ניהול פדגוגי בחטיבת הביניים של הכפר הירוק ולהוביל את האג'נדה החינוכית בה דגלתי. יחד עם זאת גם נשאתי בתפקידים ציבוריים שונים. שימשתי כיועץ ולאחר מכן חבר הנהלה של תנועת המורים. הייתי מדריך ארצי לאזרחות וגם יועץ וחבר הצוות האסטרטגי של פרויקט הדגל של בית הנשיא- תקווה ישראלית.  שנים אלו עיצבו את החשיבה הפדגוגית שלי ונתנו לי כר פורה לעשייה ייחודית. מעת לעת הקדפתי לפרסם את המחשבות שלי.

 

ב2016 זכיתי לקבל עליי את ההובלה של בית הספר הבינלאומי בכפר הירוק (EMIS) כמנהל.

בית הספר הבינלאומי הוא פנימייה יוצאת דופן בקנה מידה גלובלי בה חיים ולומדים תלמידים מכל רחבי העולם, בניהם 20% ישראלים ו20% פלסטינים ותלמידים ממדינות המזרח התיכון. בית הספר נושא בגאווה במשימה המתאגרת של "חינוך ככוח לקידום שלום וקיימות במזרח התיכון" אותה עמלתי להטמיע בשגרת חיים יוצאת דופן שכללה גם למידה לתכנית בגרות בינלאומית (IB). יחד עם תפקידי כמנהל לימדתי שני קורסים מרתקים; TOK (התיאוריה של הידע) וFind your passion וגם חינכתי שלוש כיתות חינוך שונות. בשנים אלו נסעתי למפגשים חינוכיים וכנסים בעולם בהם נחשפתי לעושר של רעיונות. בכל תקופת זמן זו המשכתי לכתוב טקסטים רבים שעסקו ברעיונות החינוכיים שהתגבשו אצלי לאור ההתמודדויות המיוחדות במסגרת תפקידי ומעבר לו.  

באגוסט 2021 פירסמתי את ספרי הראשון; 'אחרון מסוגו', ספר פרוזה עתידני העוסק בעולם ללא בתי ספר ומציג את חשיבותם של האלמנטים האנושיים בלמידה ובמפגש בין אנשים.

אני מקווה שתוכלו למצוא באתר דבר מה שיסקרן אתכם.ן ויאתגר את החשיבה שלכם.ן בתחום.

קריאה מהנה,

גילי

21687565_10212733858915831_6219703295054
bottom of page