top of page

סליחה מתלמידים בלתי נראים

פורסם בפייסבוק ב3.10.2014


סליחה מהתלמידה בשורה השלישית בטור הרביעי. סליחה על מילה שמעולם לא החלפנו. סליחה מהתלמיד בשורה השנייה בטור השלישי. סליחה על מבטים שלא הספיקו אפילו להצטלב. סליחה על חיוך שלא יצא לי לשגר לעברכם.


סליחה מהתלמידה שרק שמעדה קיבלה תשומת לב, מהתלמיד שרק שהצטיין זכה לפרגון. סליחה מהתלמידים שפשוט עשו את מה שיכלו וזה לא היה מספיק כדי לקבל יחס אישי. סליחה מהתלמיד שאיני יודע עליו כמעט כלום חוץ מרמת הישגיו.

סליחה מנעה מספר 4 בכיתה שעד היום איני בטוח אם היא לא יעל מספר 3 או מיכל מספר 2. סליחה מהתלמיד ששם משפחתו מתחיל בש' והאסוציאציה הראשונה שלי לגביו היא הופעתו בסוף רשימת השמות. סליחה מהתלמיד שכעסתי על שהפריע בשיעור, אבל לא אמרתי אף פעם כלום על כל השיעורים בהם הקשיב. סליחה מהתלמידה שהיה לה משהו חשוב מאד לומר, אבל זה לא התאים לקצב השיעור והיא למדה לשתוק. סליחה מהתלמידים שלא הבינו, לא הצליחו לעקוב, לא הסתדרו, לא היה להם אפילו בבית מי שיעזור והמשכתי הלאה בלי להסתכל לאחור.

סליחה מהתלמידה שנאלצה להסתפק בשיחת מסדרון, סליחה מהתלמיד שישב מכונס בהפסקה ולא הגעתי עד אליו, סליחה ממי שזרקו לה מילה או אמרו לו משהו ובראשי כבר אמרתי שזה לא נורא ואי אפשר להתעכב על כל דבר קטן. סליחה מהתלמידה שרציתי להתקרב כדי להניח יד על כתפה כדי להרגיע והתלמיד שחשבתי לדבר יותר קרוב אליו כדי להסב את תשומת ליבו, אך לא הייתה לי סבלנות לפלס את דרכי אליהם בין צפיפות השולחנות.

סליחה על שיחה אישית שהובטחה ולא הייתה. סליחה על התערבות שאולי נדרשה ולא קרתה. סליחה על מירוץ שאין לו הפסקה.

סליחה על יחס של אחת מ40 פלוס או אחד מכמה מאות של תלמידים. סליחה שגם השנה לא ראיתי את כולכם ועל כך שזה יקרה גם בשנה הבאה. סליחה על מה שאתם מסיקים מזה. סליחה שאני מאשים את המערכת, אבל לא עוצר כדי לדאוג שזה לא יימשך ורק רואה מבפנים איך זה משתנה לרעה.

סליחה שאני אפילו לא יודע בדיוק ממי מכם לבקש סליחה ובמקום זה כותב באופן כה כללי. סליחה שאני לא שולח אליכם את הדברים.

Commentaires


bottom of page